Requisitos previos

Neste concurso poderán participar todas aquelas persoas e colectivos que o desexen enviando un vídeo ao correo electrónico recomendocheunlibro@gmail.com e que cumpran os seguintes requisitos:

 • Cumprimentar o “Documento de aceptación das bases”.
 • Entregar o “Documento de aceptación das bases” completo e asinado cunha copia do DNI no correo electrónico recomendocheunlibro@gmail.com ou de forma presencial na Biblioteca Xosé Neira Vilas de Vigo.
 • Os vídeos poden tratar sobre calquera libro, tema, idioma e/ou soporte sempre que sexa unha copia legal.
 • Poden realizarse críticas literarias, booktrailers ou calquera tipo de proxecto audiovisual dirixido á animación lectora.
 • Ten que estar feito en galego.
 • O tratamento da crítica ten que ser sempre en positivo.
 • O vídeo ten que protexer a trama do libro, non pode desvelar nada relevante da historia.
 • O tratamento e a linguaxe deben ser respetuosos, non deben ser groseiros e deben ser adecuados a todos os públicos.
 • A gravación non pode durar máis de 3 minutos.
 • Tanto a imaxe como o son deben ter os niveis adecuados para poderen ser reproducidos.
 • O formato debe ser adecuado para poder transmitirse por esta canle.
 • Todos os vídeos aparecerán etiquetados cos seguintes datos: Nome do autor/es Título do libro – Autor do libro – Edición
 • Os participantes garanten coa aceptación das bases que posúen os dereitos de autor do proxecto audiovisual, incluídos os de imaxe e son.

Anuncios